De hotteste ordene

De hotteste statsrådene

“Without publicity, no good is permanent;
under the auspices of publicity, no evil can continue”

Jeremey Bentham, 1768

Enkel tilgjengelighet til det som skjer på Stortinget er helt grunnleggende om velgerne skal kunne stille sine folkevalgte til ansvar.
Vi har derfor laget Folk på tinget for å bidra til dette.

Folk på tinget gir deg enkel oversikt over:

  • hvem representantene fra ditt fylke er
  • hva hver enkelt representant har spurt regjerningen om i spørretimen, og i form av skriftlige spørsmål og interpellasjoner
  • hva regjeringen svarte
  • hvor mange spørsmål hver representant har stilt


Målgruppen for Folk på tinget er den jevne borger, men bør også kunne være et nyttig verktøy for journalister. Her har man umiddelbar tilgang til spørsmålsteksten og ordrett hva den aktuelle minister svarte.

Appen inneholder data fra forrige og inneværende Stortingsperiode og blir automatisk oppdatert.

Folk på Tinget er laget av folk fra Riksrevisjonen i forbindelse med konkurransen #hack4no arrangert av Kartverket.

Folk på Tinget kom her på tredjeplass, av 20 deltakende lag. Det er kun brukt åpne data som enten er hentet via Stortingets datatjeneste eller høstet fra Stortingets nettsider.

Appen vil bli utviklet videre, blant annet med analysefunksjonalitet.

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding på Folk på Tinget. Både hva som er bra, og ikke minst hva som kunne vært bedre. Derfor, send oss gjerne en epost: folkpatinget@riksrevisjonen.no


© 2017-2018 Riksrevisjonen

Laget med